Beleidsplan 2016-2020


Het beleidsplan 2016-2020 is hier in te zien.
Hieronder laten wij zien wat onze missie is, wat onze visie is en hoe onze strategiekaart er uit ziet.
Ook geven wij aan op welke wijze wij de Governance Code Cultuur toepassen.

Missie

WOKMUZIEKTHEATER maakt opera toegankelijk voor iedereen.

Visie

 • WMT is een gemengd koor in verenigingsvorm dat opera-uitvoeringen voorbereidt en uitvoert en daarbij een breed publiek wil bereiken en enthousiasmeren.
 • WMT betrekt bij de voorbereiding en uitvoering van zijn producties zo veel mogelijk mensen uit verschillende disciplines en uit alle leeftijdsgroepen.
 • WMT is het enige amateurgezelschap in Limburg dat integrale opera’s uitvoert; vanuit de thuishaven Weert wil WMT een regionale functie vervullen, ook binnen de Euregio.
 • WMT zoekt samenwerking met andere muziek- en theater-gezelschappen als dat de productie op een hoger plan kan tillen, zowel kwalitatief als qua bereik.
 • WMT wil maatschappelijke participatie verbinden met cultuurparticipatie en educatie en daarmee talentontwikkeling bevorderen.

Strategiekaart

Strategiekaart

Governance Code Cultuur

WOKMUZIEKTHEATER onderschrijft de Governance Code Cultuur, zoals die sinds enkele jaren gemeengoed is binnen organisaties die cultureel ondernemerschap in hun vaandel hebben staan. WOKMUZIEKTHEATER laat zien op welke wijze het hieraan gestalte geeft. Dit betekent dat WOKMUZIEKTHEATER als vereniging:
 • doelgericht en doelmatig werkt. Hiervoor hebben wij de balanced scorecard toegepast, waardoor een dynamische verbinding is gelegd tussen leren, groeien en verbeteren, optimaliseren van interne processen, betrokkenheid bij stakeholders, klanten en samenwerkingspartners, en gericht zijn op maatschappelijke resultaten.
 • toezicht laat plaatsvinden in een goed ontwikkelde verenigingsstructuur, waarin de leden de vereniging sturen en het bestuur verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering.
 • een bestuur heeft dat krachtens haar statuten en reglement (expliciete regeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) in staat is de vereniging te besturen.
 • de bedrijfsvoering op orde heeft, zowel op de dimensie vereniging als op de dimensie producties. Controle en toezicht zijn hier eenduidig geregeld.
 • een betrouwbare samenwerkingspartner is met wie goed samengewerkt kan worden.
 • haar ondersteuning en zakelijke belangenbehartiging heeft ondergebracht in een Stichting Vrienden WOKMUZIEKTHEATER.