Vacature floormanager, coördinator decorbouw, decorbouwer


spin in het web gezocht

Taken

Maakt in overleg met de regisseur een lijst van benodigde decors en rekwisieten. Plant de uitvoering van de decors, maakt een begroting.

Bouwt de benodigde decors, verzamelt de rekwisieten. Tijdens de bouw is hij de coördinator die verantwoordelijk is voor de veiligheidsaspecten van alle decors (hijsveiligheid en brandveiligheid). Hierbij heeft hij overleg met de toneelmeester van Munt. Hij is verder als budgethouder verantwoordelijk voor begrotingsdiscipline voor dit onderdeel.

Roept de changeerploeg bijeen en , i.s.m. regisseur en toneelmeester van de Muntschouwburg instrueert de groep. Maakt het changeerschema.

Plant het vervoer van de decors naar het theater. Voert het vervoer naar het theater van decors, rekwisieten en pauken uit en regelt het vervoer van de pauken naar/ van de ruimte van de Italiënne.

Heeft de leiding van de opbouw van de decors in het theater. Dit in nauwe samenwerking met de toneelmeester. Geeft leiding aan de changeerploeg tijdens de repetities en uitvoeringen. Tijdens de repetities en uitvoeringen is hij tevens floormanager. D.w.z. dat hij namens de vereniging de eerst verantwoordelijk is op het toneel. Hij geeft het toneel vrij na changementen. Doet dit in nauw overleg met toneelmeester en voorstellingsleider.

Maakt een plan voor de ontmanteling van het decor na afloop van de voorstellingen en geeft leiding aan de ontmanteling. Regelt het vervoer van de pauken van het theater naar de eigenaar.

informatie

Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij John van Cauteren, artistiek leider. Tel 06-12673414. Wilt u uw belangstelling kenbaar maken, mail dan naar de secretaris van het bestuur, Jeannine Smeets j.smeetsweerts@home.nl