Vacature productieleider

Wie wordt onze spin in het web?


spin in het web gezocht

achtergrond

Een operaproductie steunt op drie poten: artistiek, zakelijk en organisatorisch; hiermee ontstaat een draagvlak voor de uitvoerenden. In het geval van WOKMUZIEKTHEATER betreft dit het opera-/theaterkoor, de solisten, het orkest, dansers en de talloze medewerkers achter de schermen voor decor, kleding, grime, techniek, verzorging en beveiliging.

De artistieke taken bij WOKMUZIEKTHEATER zijn ondergebracht bij de artistiek en de muzikaal leider.

De zakelijke en organisatorische taken berusten tot nu toe voornamelijk bij het bestuur en de penningmeester in het bijzonder. Ook de artistiek leider voerde allerlei organisatorische taken uit. Daarom is besloten voor de komende productie te gaan werken met een productieleider.

functie

De productieleider is in de theaterwereld verantwoordelijk voor de gehele operationele organisatie van de productie op alle terreinen. Hij/zij is de spin in het web en werkt ten dienste van en in nauw overleg met de artistieke en zakelijk verantwoordelijke personen (penningmeester - artistiek leider - muzikaal leider).

taken

De productieleider bewaakt de uitvoering van het draaiboek. Hij roept de productievergaderingen bijeen, leidt ze, doet verslag en ziet toe op naleving van de besluiten.

De productieleider regelt het drukwerk, maakt de operationele afspraken met het theater, regelt extra repetitieruimtes, de benodigde instrumenten.

De productieleider regelt de repetitor; regelt indien nodig vervoer en onderdak voor solisten, tekent werklijsten af in het theater, vangt in het theater externe medewerkers op en maakt ze wegwijs zoals SOP, dansers, figuranten etc., communiceert repetitieroosters met koorleden en externen en doet de eindcontroles in het theater. Kortom De productieleider is de spin in het organisatorische web.

aanstelling

De productieleider wordt door het bestuur aangesteld in de periode tot 1-12- 2020. Het betreft een vrijwillige functie waarvoor een vrijwilligersvergoeding wordt vastgesteld.

informatie

Informatie over de functie van productieleider kunt u verkrijgen bij John van Cauteren, artistiek leider. Tel 06-12673414. Wilt u uw belangstelling kenbaar maken, mail dan naar de secretaris van het bestuur, Jeannine Smeets j.smeetsweerts@home.nl