WOKMUZIEKTHEATER kijkt naar de toekomstIn april heeft de Commissie Toekomst WOKMUZIEKTHEATER haar advies uitgebracht aan het bestuur van WMT.
Het bestuur heeft hierna zijn standpunt bepaald en de weg naar de toekomst verder afgebakend. Kernpunten hierin zijn:

  • Het uitvoeren van operaproducties is de core-business van WMT.

  • Het draagvlak voor de uit te voeren producties moet goed zijn. De leden moeten zo vroeg mogelijk bij de productiekeuze betrokken worden.

  • Aanwas van nieuwe leden is belangrijk en noodzakelijk voor het voortbestaan van WMT. Het beleid t.a.v. ledenwerving zal worden geïntensiveerd.

  • Zangtechnisch en organisatorisch is WMT gelukkig in staat de geplande operaproducties in 2018 voor te bereiden en uit te voeren

  • Er wordt werk gemaakt van een nevenprogramma t.b.v. korte voorstellingen en presentaties. Voor 2017 staan Ommetje Opera, Cultureel Lint, en de vriendenbijeenkomst op het programma.

  • Er wordt geïnvesteerd in het verenigingsleden. Het moet gezellig zijn en blijven bij WMT!