Jubileumproductie “la belle Hélène" een jaar uitgesteld.


Bestuur operavereniging WOKMUZIEKTHEATER uit Weert neemt vanwege Coronacrisis besluit om jubileumproductie “la belle Hélène" een jaar uit te stellen.

Niemand ontkomt er aan: het Coronavirus houdt Nederland vast in de greep. Alhoewel het strenge beleid zijn eerste vruchten afwerpt, is het land er nog lang niet aan toe terug te keren naar de situatie van vóór 12 maart.

Het verbod om bijeen te komen in grotere groepen is dinsdag 21 april 2020 door de Nederlandse regering verlengd tot minimaal 20 mei 2020. De verwachtingen zijn dat dit verbod nog langere tijd zal blijven gelden. Dit maakt het voor een vereniging als WOKMUZIEKTHEATER onmogelijk de benodigde organisatorische-, zakelijke- en vooral artistieke voorbereidingen te treffen die nodig zijn om, op 20 tot en met 22 november 2020 in het Munttheater te Weert, de geplande drie uitvoeringen te geven van haar jubileumproductie “la belle Hélène". Deze doldwaze operaparodie van Jacques Offenbach zou het hoogtepunt worden van het 40-jarig bestaan van de vereniging dit jaar.

Het bestuur van WOKMUZIEKTHEATER heeft daarom woensdag 15 april jongstleden besloten om de uitvoering van de productie “la belle Hélène" uit te stellen naar 12- tot en met 14 november 2021. De looptijd van de jubileumproductie zal vanwege deze bijzondere omstandigheden dus een jaar langer zijn.

Update: inmiddels is de uitvoering ook voor 2021 niet haalbaar gebleken door de aanhoudende corona maatregelen waardoor we genoodzaakt zijn de productie uit te stellen tot 18-19-20 november 2022.